Ngày đến - Ngày về
Số phòng, số khách
1 phòng, 2 người lớn, 0 trẻ em
Phòng 1
Người lớn 2
Trẻ em 0
Tuyệt vời (88 đánh giá)
Quảng Cư, Thị Xã Sầm Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam
public/uploads/img/42328_9387DUY8WP_flc75.jpg
  • public/uploads/img/_dsc347125.jpg
  • public/uploads/img/_dsc638589.jpg
  • public/uploads/img/_mg_18677.jpg
  • +21
    public/uploads/img/42328_LIJDXLB0L214.jpg