Ngày đến - Ngày về
Số phòng, số khách
1 phòng, 2 người lớn, 0 trẻ em
Phòng 1
Người lớn 2
Trẻ em 0
Tuyệt vời (88 đánh giá)
19 - 23, Công Trường Lam Sơn, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
public/uploads/img/177238220.jpg
  • public/uploads/img/8689601994.jpg
  • public/uploads/img/15243219173.jpg
  • public/uploads/img/19150276478.jpg
  • +8
    public/uploads/img/21774356558.jpg